Wat voor paspoorten kunnen worden gebruikt voor een Canada eTA aanvraag?

Bewerkt: Sep 21, 2020 | Tags: Canada eTA-paspoort, Annuleer eTA-aanvraag

Introductie

Een paspoort is een belangrijk document dat de reiziger in staat stelt internationale reizen te maken gedurende een specifieke periode. U weet misschien dat er verscheidene soorten paspoorten bestaan. Het soort paspoort dat u gebruikt om naar Canada te reizen zal bepalen of u een eTA kunt aanvragen of een visum. Hier volgt een korte opsomming van de belangrijkste soorten paspoorten en hun geschiktheid  bij het aanvragen van een eTA. Bedenk daarbij dat niet alle landen noodzakelijkerwijs ieder soort paspoort uitgeven waar hier onder over gesproken wordt.

Controleer het land van uitgifte en de nationaliteit op uw paspoort

Het land dat uw paspoort uitgegeven heeft of de autoriteit die het uitgaf is hetzelfde als uw land van nationaliteit. De ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Los Angeles, Californië  kan uw paspoort uitgegeven hebben, maar het land van uitgifte van het paspoort is nog steeds het Verenigd Koninkrijk. De code van het land wordt vaak afgekort door een twee- of drie-letterige code te gebruiken van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat een visum voor Canada nodig heeft of niet in aanmerking komt voor een eTA, kunt u nog wel in aanmerking komen voor een eTA indien u een wettige permanente inwoner bent van de Verenigde Staten. U dient dan het nummer van uw verblijfsvergunning op te geven, of het factuurnummer op uw eTA aanvraagformulier. Het nummer van de verblijfsvergunning is het nummer met 13 tekens dat op de groene kaart gedrukt staat.

Soorten paspoorten en geschiktheid voor eTA

Normale of reguliere paspoorten

Een normaal of regulier paspoort wordt uitgegeven aan staatsburgers voor incidentele reizen zoals vakanties en zakenreizen. Een normaal paspoort wordt uitgegeven door ieder willekeurig land of gebied of iedere organisatie en wordt gebruikt voor het overgaan van internationale grenzen door de paspoorthouder. Het wordt geclassificeerd als een Type P paspoort waarbij P staat voor ‘persoonlijk’. Houders van een normaal paspoort van landen die daarvoor in aanmerking komen kunnen een Canada eTA aanvragen.

Diplomatieke paspoorten

Een diplomatiek paspoort wordt alleen uitgegeven aan mensen die werken als vertegenwoordigers van een overheid. Ambassadeurs kunnen bijvoorbeeld diplomatieke paspoorten krijgen als bewijs dat zij inderdaad functionarissen zijn van de overheid die zij vertegenwoordigen. De buitenkant van het diplomatieke paspoort ziet er doorgaans hetzelfde uit als die van een normaal paspoort. Het wordt geclassificeerd als een Type D paspoort waarbij de D voor ‘diplomatiek’ staat. Een persoon met een diplomatiek paspoort heeft bepaalde rechten bij het overgaan van grenzen. Houders van diplomatieke paspoorten kunnen recht hebben op immuniteit en in sommige gevallen belastingvrijstelling.

Als u een positie bekleedt op een consulaat of ambassade heeft u waarschijnlijk een diplomatiek paspoort. Een diplomatiek paspoort kan worden uitgegeven aan staatsburgers die hoogwaardigheidsbekleders van de regering zijn, diplomaten en vertegenwoordigers en gedelegeerden van een regering. Houders van diplomatieke paspoorten van landen die daartoe in aanmerking komen kunnen een Canada eTA aanvragen als zij geen vrijstelling hebben van de noodzaak een eTA aan te vragen.

Officiële paspoorten

Een officieel paspoort wordt uitgegeven aan een persoon die ambtshalve naar het buitenland reist voor regeringszaken. Hieronder kunnen vallen alle plaatselijke regeringsambtenaren of militaire hoogwaardigheidsbekleders die voor hun ambt op reis zijn. Doorgaans heeft dit paspoort een andere kleur. In de Verenigde Staten zijn officiële paspoorten bijvoorbeeld rood, terwijl diplomatieke paspoorten zwart zijn. In veel gevallen gebruiken mensen die ambtshalve op reis zijn normale paspoorten. Hierbij moeten wij opmerken dat de houder van een officieel paspoort niet noodzakelijk een staatsburger van dat land hoeft te zijn. Een officieel paspoort geeft de houder speciale erkenning maar geen andere bijzondere immuniteit. Het wordt geclassificeerd als Type S waarbij de S voor Security (veiligheid) staat.

Er bestaat geen internationaal regelprotocol omtrent officiële paspoorten. Ieder land heeft zijn eigen criteria. Houders van officiële paspoorten van landen die daarvoor in aanmerking komen kunnen een Canada eTA aanvragen als zij geen vrijstelling hebben van de noodzaak een eTA aan te vragen.

Dienstpaspoorten

Een dienstpaspoort wordt doorgaans uitgegeven aan staatsburgers die voor officiële regeringsaangelegenheden reizen, zoals niet-diplomatieke regeringsfunctionarissen. Op de voorkant van zo’n paspoort staat meestal ‘Dienst’. Het dienstpaspoort van de Republiek Letland is een document dat bewijst dat de houder een officieel erkende overheidspositie bekleedt  of in diplomatieke of consulaire dienst is en naar het buitenland reist om officiële taken te verrichten op verzoek van de Republiek Letland. Houders van dienstpaspoorten van landen die daarvoor in aanmerking komen kunnen een Canada eTA aanvragen indien zij niet vrijgesteld zijn van de noodzaak voor een eTA.

Nood/tijdelijke reisdocumenten

Als u uw paspoort verliest tijdens uw verblijf in het buitenland kan men u een nood- of tijdelijk paspoort toekennen. Dit is een reisdocument of paspoort dat in noodgevallen aan staatsburgers wordt verstrekt waar het uitgeven van een tijdelijk paspoort niet mogelijk is.

Een reisdocument of paspoort voor noodgevallen is vaak maar voor korte tijd geldig. Houders van nood/tijdelijke paspoorten van landen die daarvoor in aanmerking komen kunnen een Canada eTA aanvragen.

Reisdocumenten voor vluchtelingen

Reisdocumenten voor vluchtelingen worden uitgegeven aan niet-staatsburgers met de status van beschermd individu, inclusief vluchtelingen die onder het vluchtelingenverdrag vallen en mensen met een erkende asielzoekersstatus. In de Verenigde Staten lijkt een vluchtelingenreisdocument heel veel op een paspoort en wordt uitgegeven aan een vluchteling of asielzoeker zodat deze naar het buitenland kan reizen en weer terug kan komen in de Verenigde Staten.

Reisdocumenten voor vluchtelingen worden uitgegeven door U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) aan mensen  met een vluchtelingen- of asielzoekersstatus (en soms aan wettelijk permanente inwoners die hun permanente inwonerstatus verkregen hebben via vluchtelingen- of asielzoekersstatus).

Reizigers met een vluchtelingendocument (I-571), uitgegeven door de Verenigde Staten komen enkel in aanmerking voor een eTA indien zij wettelijke permanente inwoners zijn in de Verenigde Staten met een geldige verblijfsvergunning. Andere reizigers die Canada willen betreden met een vluchtelingenreisdocument kunnen geen eTA aanvragen en dienen een Canadees visum aan te vragen, of een alternatieve vorm van reisdocument te gebruiken.

Buitenlandse paspoorten/reisdocumenten die aan niet-staatsburgers worden uitgegeven

Een buitenlands paspoort of reisdocument wordt uitgegeven aan niet-staatsburgers die permanent of tijdelijk in het land wonen dat het document heeft uitgegeven, maar niet worden geclassificeerd als volledige staatsburgers van dat land. In Zweden is dit bijvoorbeeld van toepassing voor mensen die een verblijfsvergunning hebben verkregen op grond van de nood voor bescherming tegen de autoriteiten van hun land van herkomst en die niet met deze autoriteiten in contact kunnen treden om een paspoort te verkrijgen.

Reizigers die Canada willen betreden met een buitenlands paspoort/reisdocument komen niet in aanmerking voor een eTA en zullen een Canadees visum moeten aanvragen, of een andere vorm van reisdocument gebruiken.

Belangrijke punten voor andere paspoorthouders

Israëlische staatsburgers

Houders van Israëli paspoorten kunnen mogelijk een eTA aanvragen, zij dienen echter de volgende bijkomende vragen te beantwoorden op hun eTA aanvraag om te kunnen beoordelen of zij ervoor in aanmerking komen:

  • “Bent u van plan voor deze reis een Israëlisch paspoort te gebruiken?”

Indien u niet van plan bent uw Israëlische paspoort te gebruiken zal u gevraagd worden:

  • “Bent u een wettig staatsburger van de Verenigde Staten met een geldig  staatsburgerschap en immigratiedienstnummer van USCIS?”

Als u een wettig staatsburger bent van de Verenigde Staten zal u worden gevraagd uw USCIS nummer te tonen van permanent inwoner van de Verenigde Staten en het nummer van uw verblijfsvergunningskaart en de vervaldatum van uw registratiekaart.

Als u geen permanente inwoner bent van de Verenigde Staten en uw Israëli paspoort niet gaat gebruiken, komt u niet in aanmerking voor een eTA om naar Canada te reizen tenzij u in het bezit bent van een paspoort van een ander deelnemer land dat in aanmerking komt voor eTA.

Staatsburgers van Taiwan

Houders van een Taiwanees paspoort kunnen in aanmerking komen voor een eTA, zij dienen echter de volgende vragen te beantwoorden op hun eTA aanvraagformulier om te bepalen of zij in aanmerking komen:

  • “Bent u van plan om voor deze reis een paspoort te gebruiken dat is uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Taiwan, waarop uw Burgerservicenummer voorkomt?”

Zo ja, dan zal u worden gevraagd uw Burgerservicenummer van Taiwan te tonen en te bevestigen. Daarna zal u worden gevraagd:

  • “Wat is de nationaliteit die op dit paspoort staat?”

Als u uw Taiwanese paspoort niet gaat gebruiken zal u worden gevraagd:

  • “Bent u een wettig permanent inwoner van de Verenigde Staten met een geldig staatsburger- en immigratiedienst (USCIS) nummer?”

Als u een permanent inwoner bent van de Verenigde Staten zal u worden gevraagd uw USCIS nummer te tonen als wettig permanent inwoner plus de verblijfsvergunning van de Verenigde Staten en de vervaldatum van uw registratiekaart.

Als u geen permanente inwoner bent van de Verenigde Staten en uw Taiwanees paspoort niet zult gebruiken, dan komt u niet in aanmerking om met een eTA naar Canada te reizen, tenzij u in het bezit bent van een paspoort van een ander deelnemer land.

Roemeense staatsburgers

Houders van een Roemeens paspoort kunnen in aanmerking komen voor een eTA, zij dienen echter de volgende bijkomende vragen te beantwoorden op hun eTA aanvraagformulier om te bepalen of zij in aanmerking komen:

  • “Bent u van plan om een elektronisch paspoort voor deze reis te gebruiken?”

Als dat zo is, dan wordt u gevraagd de nationaliteit op het paspoort te bevestigen en verdere reizigersinformatie te verstrekken. Als u uw Roemeense paspoort niet gaat gebruiken, zal u gevraagd worden:

  • “Bent u een wettig permanent inwoner van de Verenigde Staten met een geldig Staatsburgerschap en immigratiedienst nummer (USCIS) nummer?”

Als u een wettig permanent inwoner bent van de Verenigde Staten, zal u worden gevraagd uw wettig permanent inwoner nummer van de Verenigde Staten te verstrekken en het USCIS nummer van uw verblijfsvergunning als permanent buitenlands inwoner met de vervaldatum van de registratiekaart.

Indien u geen permanent inwoner bent van de Verenigde Staten en geen elektronisch Roemeens e-chip paspoort gaat gebruiken, dan komt u niet in aanmerking voor het reizen naar Canada met een eTA tenzij u in het bezit bent van een paspoort van nog een ander eTA deelnemer land.

Conclusie

Er zijn meerdere types paspoorten die reizigers kunnen gebruiken bij het aanvragen van een Canadese eTA. Bij een aantal paspoorten of reisdocumenten zal de eTA aanvragers gevraagd worden aanvullend bewijs te leveren om in aanmerking te komen, zoals een verblijfsvergunning van de Verenigde Staten of een kaart van permanent inwoner. Andere paspoorthouders worden misschien vrijgesteld van de noodzaak een eTA aan te vragen indien hun land bijzondere diplomatieke maatregelen heeft getroffen met de Canadese overheid. De meeste reizigers die Canada voor zakelijke, toeristische, medische of doorreisdoeleinden bezoeken zullen een eTA moeten aanvragen, of een visum indien zij niet in aanmerking komen voor een eTA om Canada te betreden.