Wat kunt u meenemen in een vliegtuig naar Canada?

Bewerkt: Dec 07, 2021 | Tags: Passagiersrechten, Reisbeperkingen Canada

Luchtvaartmaatschappijen hanteren strenge regels over wat u wel of niet mag meenemen in een vliegtuig, en bij het vervoer van een aantal artikelen gelden zeer specifieke regels. Als u naar en vanuit Canada reist kunt u de informatie in dit artikel doorlezen zodat u goed weet wat toelaatbaar is tijdens uw reis.

Alcohol

De regel geldt dat u maximaal 5 liter alcoholische dranken op uw vlucht mag meenemen en dat geldt voor een alcoholpercentage tussen de 24 en de 70%. Voor alcohol met een percentage van 24% of minder gelden geen restricties bij het vervoer.

Lawine-reddingsrugzak

Indien de rugzak goedgekeurd is door de luchtvaartmaatschappij is het u toegestaan een reddingsrugzak mee te brengen die voorzien is van een pyrotechnisch triggermechanisme waar een cylinder in zit met samengeperst gas.  U dient er echter voor te zorgen dat de rugzak veilig is ingepakt zodat hij niet per ongeluk geactiveerd kan worden en luchtzakken in de rugzak dienen voorzien te zijn van ventielen om de druk te verlagen. Het is belangrijk dat u de luchtvaartmaatschappij een gedetailleerde beschrijving geeft van de elementen van de rugzak.

Stompe voorwerpen

Bepaalde artikelen zijn onder de criminele wetten van Canada verboden, zoals stompe voorwerpen en het is u niet toegestaan zulke voorwerpen mee te nemen, of u door een beveiligingscontrole gaat op niet.

Verpakte patronen

Het is toegestaan om maximaal 5 kg niet-ontvlambare of niet-ontplofbare patronen mee te nemen in bagage die door de controle gaat, onder voorwaarde dat u toestemming van de luchtvaartmaatschappij krijgt en dat u op de hoogte bent van de specifieke voorwaarden bij de individuele luchtvaartmaatschappijen.

Koorts-thermometers

Het is u toegestaan 1 kleine koorts-thermometer mee te nemen die kwik bevat. Deze moet in een beschermend omhulsel verpakt zijn en mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd zijn.

CPAP Apparaat

Bij alle luchtvaartmaatschappijen worden regels gehandhaafd aangaande het vervoeren van vloeistoffen, maar het gedestilleerde water in een CPAP apparaat wordt van deze beperkingen uitgesloten. Als reizigers hun apparaat willen laten checken zijn er verschillende mogelijkheden. Zij kunnen een doorzichtige plastic zak meebrengen waar het apparaat in verpakt kan worden tijdens de scan of ze kunnen al het toebehoren van het CPAP apparaat in hun bagage laten zitten en enkel het eigenlijke elektronische apparaat laten scannen. In dat geval hoeft de passagier geen documentatie te laten zien als bewijs van medische noodzaak. Maar als de passagier denkt dat het de check kan  versnellen kan hij die aan de beambte laten zien op het moment dat het CPAP apparaat door de beveiligingscontrole gaat.

Gevaarlijke artikelen

Bepaalde artikelen zijn verboden op Canadese vluchten, waaronder samengeperst gas, zuren en voorwerpen zoals verdovingsgeweren en tasers die het doel hebben te verlammen of te verschrikken.

Weggooi-aanstekers

Weggooi-aanstekers en andere kleine gas-aanstekers mogen ook meegebracht worden in de handbagage en mogen enkel voor persoonlijk gebruik zijn.

Droogijs

Het vervoeren van droogijs is toegestaan als de luchtvaartmaatschappij van uw keuze het heeft goedgekeurd. Doorgaans mag er maximaal 2,5 kg droogijs in uw gecheckte bagage vervoerd worden zolang het gebruikt wordt voor beperkt houdbare waren die niet op de lijst van gevaarlijke artikelen of chemicaliën staan. Droogijs moet zodanig worden opgeborgen dat carbon dioxide er uit kan en er moet een label op de verpakking staan met “droogijs” of “carbon dioxide solid” en de duidelijke vermelding dat het netto gewicht 2,5 kg of minder is. Net zoals bij andere ongebruikelijke artikelen is het goed om uw specifieke luchtvaartmaatschappij om meer info te vragen.

E-sigaretten

E-sigaretten zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar kunnen aan boord niet gebruikt worden. Ook moet er voor gezorgd worden dat reservebatterijtjes volledig ingepakt zijn zodat ze geen kortsluiting veroorzaken. Het is tegen de veiligheidsregels om e-sigaretten en batterijen op te laden tijdens een vlucht.

Vuurwapens en pistolen

Vuurwapens en pistolen kunnen op geen enkele vlucht meegenomen worden aangezien deze ernstige schade aan het vliegtuig kunnen veroorzaken.

Gascylinders

Indien u lucht- of zuurstofcylinders voor medische doeleinden wilt vervoeren dient u eerst toestemming te verkrijgen van uw luchtvaartmaatschappij. Andere cylinders die mogelijk toegestaan zijn, kunnen gascylinders voor de bediening van mechanische ledematen zijn en extra reservecylinders mogen worden meegenomen voor de duur van uw reis. Exacte specificaties voor het vervoeren van cylinders kunt u opvragen bij uw luchtvaartmaatschappij.

Gels, spuitbussen en vloeistoffen

De luchtvaartmaatschappijen hanteren specifieke regels voor het vervoeren van vloeistoffen en andere zachte materie en gels. Het is toegestaan om verpakkingen van 100 ml of minder mee te nemen in handbagage. Deze toegestane hoeveelheid geldt voor niet-vaste voedingswaren of persoonlijke artikelen. De verpakkingen moeten geplaatst worden in een doorzichtige hersluitbare plastic zak die ruimte biedt voor 1 liter of minder. Toegestane vloeistoffen in verpakkingen van meer dan 100 ml (100 g) mogen vervoerd worden in de bagage die ingecheckt wordt en naar de bagageruimte van het vliegtuig gaat. Artikelen die u in het vliegtuig bij u mag hebben zijn o.a. babyvoedsel en formula’s, water en vruchtensap. Als u op reis bent met een kind dat jonger is dan twee jaar is het toegestaan dat u ijs en gelpacks meebrengt om het babyvoedsel koel te houden. Ook borstmelk is toegestaan in hoeveelheden van meer dan 100 ml, samen met de benodigde koelpacks.

Haarkrulapparaten

In de regels wordt vermeld dat het is toegestaan een haarkrulapparaat te vervoeren dat koolwaterstof bevat. Het is echter belangrijk dat u controleert of de veiligheidskap goed over het verhittingsgedeelte van het apparaat zit en het is niet toegestaan om gasvullingen mee te brengen of het apparaat tijdens de vlucht te gebruiken.

Hitte producerende artikelen

Afhankelijk van de regels van de luchtvaartmaatschappij is het u toegestaan hitte producerende artikelen te vervoeren. Dit kunnen o.a. zijn: soldeerapparatuur of gespecialiseerde lampen. Het hitte producerende element of de accu moet echter eerst verwijderd worden. De accu moet zodanig opgeborgen worden dat hij geen kortsluiting kan veroorzaken.

Ontvlambare of explosieve apparaten of stoffen

Op Canadese vluchten gelden strenge regels met betrekking tot het vervoeren van ontvlambare of explosieve artikelen en chemicaliën. Dit kan vuurwerk of   ammunitie zijn, of elk artikel dat zwaar letsel kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan het vliegtuig.

Artikelen met scherpe punten of randen

Artikelen met scherpe randen of punten waarmee zware verwondingen kunnen worden toegebracht zijn strikt verboden. Dit kunnen o.a. zwaarden, bijlen en kartonsnijders zijn.

Medische en niet-radioactieve artikelen

Tijdens vluchten naar Canada is het toegestaan medische en niet-radioactieve artikelen te vervoeren. De hoeveelheid mag echter de 0,5 kg of 0,5 liter niet overschrijden. De ventielen op spuitbussen moeten beschermd worden door een dop of een ander soort bedekking, voor het geval de inhoud per ongeluk vrijkomt. Het is toegestaan een gecombineerd totaal gewicht van 2 kg of 2 liter aan medische en niet-radioactieve artikelen en toiletartikelen mee te brengen.

Persoonlijke verzorgingsartikelen

Toiletartikelen en persoonlijke verzorgingsartikelen mogen in de handbagage vervoerd worden mits er rekening wordt gehouden met de regels betreffende gels, spuitbussen en vloeistoffen. Voor ingecheckte bagage geldt de regel van een netto hoeveelheid per artikel van maximaal 0,5 L of 0,5 kg.

Spuitbussen voor huishoudelijk of sportief gebruik mogen alleen vervoerd worden  in de ingecheckte bagage. Op spuitbussen dient een dop te zitten om te voorkomen dat de inhoud per ongeluk vrijkomt. De maximaal toegestane hoeveelheid van artikelen voor persoonlijke verzorging en niet-radioactieve medische artikelen is 2 kg of 2 liter. 

Draagbare elektronische apparatuur

Het is belangrijk dat u uw specifieke luchtvaartmaatschappij om richtlijnen vraagt omtrent draagbare elektronische apparatuur zoals computers, camera’s en game-apparatuur. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen is het toegestaan uw elektronische apparaten waar u toestemming voor heeft in vluchtmodus te gebruiken tussen gates en tijdens het opstijgen en landen. Hier onder worden gerekend laptops, tablets, gaming consoles en camcorders. Mobiele telefoons  worden ook als elektronische apparatuur beschouwd en zodra het vliegtuig in beweging is voor het opstijgen is het niet meer toegestaan mobiele gesprekken te voeren.

Bepaalde apparatuur is niet op elk moment toegestaan aangezien deze storing kan veroorzaken in de vluchtcommunicatie en navigatiesystemen. Draagbare elektronische apparaten vallen onder de regels voor handbagage en dienen veilig te worden opgeborgen tijdens het opstijgen en landen. Ook mogen passagiers geen apparatuur met oortelefoons of hoofdtelefoons gebruiken tijdens het opstijgen en landen.

Radiofarmaceutica

Passagiers die radiofarmaceutica in hun lichaam hebben ten gevolge van een operatie of een medische procedure mogen mee op de vlucht.

Beveiligingsartikelen

Indien u toestemming krijgt van uw luchtvaartmaatschappij mag u beveiligingsartikelen vervoeren in uw ingecheckte bagage. Dit betreft ook geldkistjes en diplomatenkoffertjes en u dient voorafgaande aan de vlucht inlichtingen te vragen omtrent dit soort artikelen.

Zelfopblazende persoonlijke artikelen

Het is toegestaan één zelfopblazend persoonlijk artikel mee te nemen, afhankelijk van de regels van de luchtvaartmaatschappij. Dit kan betreffen, een zwemvest met twee patronen die carbon dioxide of een ander gas bevatten en daarbij mogen twee reservepatronen meegenomen worden.

Hulpdieren

Dieren die hulp bieden aan mensen zoals o.a. blindegeleidehonden mogen mee tijdens vluchten met 30 of meer passagierszetels. Zij moeten in de cabin blijven en moeten speciaal opgeleid zijn voor dit doel door een regulier opleidingsinstituut voor dieren.

Kleine gaspatronen

Het is toegestaan maximaal 4 kleine gaspatronen gevuld met carbon dioxide of een ander toegestaan gas te vervoeren indien de luchtvaartmaatschappij hiervoor toestemming geeft. In de regels wordt gespecificeerd dat de 50 ml waterinhoud per patroon niet overschreden mag worden en het is belangrijk dat u hier specifieke informatie van uw luchtvaartmaatschappij over verkrijgt.

Rolstoelen en andere elektrische hulpmiddelen

De luchtvaartmaatschappijen hebben soms strenge regels met betrekking tot deze hulpmiddelen, dus is het verstandig als u van tevoren met uw luchtvaartmaatschappij communiceert om afspraken hiervoor te maken en de specifieke regels voor het vervoer van rolstoelen of andere elektrische vervoermiddelen te controleren.

Werktuigen

Werktuigen die zwaar letsel kunnen veroorzaken of de veiligheid van het vliegtuig in gevaar kunnen brengen zijn ten strengste verboden. Het kan artikelen betreffen zoals zagen, spijkers of koevoeten.

Andere goederen

Bepaalde andere gevaarlijke goederen kunnen toegestaan zijn afhankelijk van de omstandigheden. Dit kan betreffen packs die vloeibare stikstof, brandstofcellen of niet-ontvlambare stoffen bevatten, en het is van het grootste belang dat u de regels controleert voordat u met de luchtvaartmaatschappij gaat vliegen of met een ander Canadees vervoermiddel reist.

Conclusie

Er bestaan een heleboel regels en regelgevingen waar u rekening mee dient te  houden tijdens het voorbereiden van uw vlucht naar Canada. Vraag uw luchtvaartmaatschappij om raad of vraag een bemanningslid hierover alvorens u vertrekt, indien u niet zeker bent van de regelgeving.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen