Wat is het verschil tussen een eTA referentienummer en een aanvraagnummer?

Bewerkt: jan 04, 2024 | Tags: eTA-referentienummer, eTA-aanvraagnummer

Canada eTA-aanvragers moeten zich bewust zijn van de verschillen tussen een eTA-referentienummer en een eTA-aanvraagnummer. Elk nummer heeft betrekking op een bepaald stadium van de verwerking van een eTA-aanvraag. Dit artikel geeft informatie over elk type nummer en legt uit wat de verschillen zijn tussen de twee nummers en hoe ze moeten worden gebruikt op basis van het verwerkingsstadium en de status van een eTA-aanvraag.

What is the difference between an eTA reference and application number?
Wat is het verschil tussen een eTA-referentienummer en een aanvraagnummer?

Wat is een eTA-referentienummer?

Een eTA-referentienummer is een alfanumerieke reeks van 10 tekens die begint met de letter 'V' en wordt gevolgd door negen cijfers. Het referentienummer V903001111 zou bijvoorbeeld een mogelijk eTA referentienummer kunnen zijn. De 9 cijfers zijn niet willekeurig, aangezien de reeks oploopt per aanvrager naarmate het aantal eTA-aanvragers in de loop der tijd toeneemt. Het eTA referentienummer wordt toegekend bij het indienen van de eTA aanvraag.

Wat is een eTA-aanvraagnummer?

Een eTA-aanvraag is ook een alfanumerieke reeks van 10 tekens, maar begint met de letter "J" en wordt gevolgd door negen cijfers. Een voorbeeld van een mogelijk eTA-aanvraagnummer is J910151234. Het eTA-aanvraagnummer wordt ook toegekend op basis van de volgorde van de aanvragen die in de loop der tijd zijn ingediend.

Waar vind ik een van beide nummers?

Beide nummers vind je op alle officiële correspondentie die je ontvangt van Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) over je aanvraag. Anders krijg je je aanvraagnummer te zien nadat je voor je eTA-aanvraag hebt betaald.

Hoe wordt een van beide nummers gebruikt tijdens de aanvraagprocedure?

Statuscontroles: Het aanvraagnummer wordt voornamelijk gebruikt om de status van je aanvraag online te controleren via de IRCC website.

Correspondentie: Het wordt ook gebruikt wanneer u correspondeert met IRCC over specifieke vragen of problemen met betrekking tot uw aanvraag.

Wat is het verschil tussen de twee?

Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat een eTA-aanvraagnummer alleen wordt uitgegeven aan aanvragers die een eTA hebben goedgekeurd. Een eTA-referentienummer wordt voor elke aanvrager gegenereerd en blijft gekoppeld aan een aanvraag, ongeacht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Een ander verschil is dat de numerieke volgorde varieert omdat niet alle eTA-aanvragen worden goedgekeurd, dus het totale aantal bestaande eTA-referentienummers moet altijd groter zijn dan het totale aantal bestaande eTA-aanvraagnummers.

Hoewel beide nummers van vitaal belang zijn, is het voor een efficiënte navigatie door het Canadese immigratieproces van cruciaal belang dat je hun verschillende rollen begrijpt.

Aanvraagnummer

Wordt gebruikt tijdens de verwerking. Het is essentieel voor het volgen en beheren van je aanvraag terwijl deze nog in behandeling is.

Het bestaat meestal uit een letter gevolgd door negen cijfers (bijv. V123456789).

Referentienummer

Wordt gebruikt na de verwerking. Het wordt relevant na de beslissing van je aanvraag.

Ze kunnen verschillende formaten hebben, vaak beginnend met een letter gevolgd door een reeks cijfers (bijv. W123456789).

Welk nummer gebruik ik als een eTA-aanvraag is goedgekeurd?

Voor goedgekeurde eTA-aanvragen moet u het eTA-aanvraagnummer gebruiken om uw eTA-status te controleren. U kunt ook uw eTA-aanvraagnummer gebruiken bij het controleren van het systeem, hoewel dit minder relevant is als u een goedgekeurde eTA heeft. Als je eTA-aanvraag is verlopen, krijg je daarvan bericht via e-mail en via het hulpmiddel om de eTA-status te controleren.

Welk nummer gebruik ik voor een afgewezen eTA aanvraag?

Afgewezen eTA aanvragen krijgen geen eTA aanvraagnummer. Wanneer u contact opneemt met IRCC of de status van een afgewezen aanvraag bevestigt, moet u dus het eTA-referentienummer gebruiken.

Welk nummer gebruik ik als een eTA-aanvraag net is ingediend?

Canada eTA-aanvragen die nog in behandeling zijn, nog in behandeling zijn of nog geen beslissing hebben ontvangen, kunt u openen met het eTA-referentienummer. Let op: u kunt geen wijzigingen meer aanbrengen nadat de aanvraag is betaald en ingediend.

Conclusie

Samengevat, hoewel zowel het aanvraagnummer als het referentienummer integraal deel uitmaken van het Canadese immigratieproces, dienen ze in verschillende stadia verschillende doelen. Het aanvraagnummer is je belangrijkste hulpmiddel voor het bijhouden van je aanvraag en correspondentie tijdens de verwerkingsfase, terwijl het referentienummer essentieel is voor acties na de beslissing. Als je beide nummers zorgvuldig bijhoudt en weet wanneer je ze moet gebruiken, stroomlijn je je contacten met het IRCC en ervaar je de complexiteit van immigratie naar Canada beter.