Wat is de Canada Border Services Agency (CBSA)?

Bewerkt: nov 15, 2023 | Tags: CBSA, IRCC

Het Canada Border Services Agency (CBSA) speelt een onmisbare rol in de nationale veiligheid en openbare orde van het land. Als eerstelijnsagentschap dat verantwoordelijk is voor grenshandhaving, immigratiehandhaving en douanediensten, is de CBSA een integraal onderdeel van het garanderen van een veilige en efficiënte grens.

Geschiedenis van de CBSA

De CBSA werd officieel opgericht op 12 december 2003 als onderdeel van een belangrijke reorganisatie van de Canadese federale overheid na de gebeurtenissen van 11 september 2001. Deze reorganisatie was gericht op een meer gecoördineerde, geconsolideerde en doelgerichte aanpak om de grenzen van Canada te bewaken.

Het agentschap voegde elementen van de Canada Customs and Revenue Agency, de Immigration Branch van Citizenship and Immigration Canada en de functies van de haven van binnenkomst (POE) van de Canadian Food Inspection Agency samen. Deze consolidatie was bedoeld om de efficiëntie en effectiviteit van grensbeheeroperaties te verbeteren.

Doel van de CBSA

Het overkoepelende doel van de CBSA is om de veiligheid en welvaart van Canada te garanderen door de grenzen van het land te beheren. Dit betekent dat de stroom van mensen en goederen naar en uit Canada wordt gereguleerd en dat de immigratie- en douanewetten van het land worden gehandhaafd.

Daarnaast speelt de CBSA ook een belangrijke rol in het beschermen van het land tegen mogelijke bedreigingen. Dit omvat het onderscheppen van verboden goederen, het ontzeggen van de toegang aan niet-ontvankelijke personen en het afschrikken van potentiële bedreigingen voor de nationale veiligheid.

Functies van de CBSA

Douanediensten

Als de officiële douaneautoriteit van Canada houdt de CBSA toezicht op de import en export van goederen in en uit het land. Het zorgt ervoor dat de rechten en belastingen die op deze goederen verschuldigd zijn, worden betaald en dat alle import en export in overeenstemming zijn met de Canadese wetgeving en handelsovereenkomsten. Dit omvat het screenen van internationale post, het inspecteren van commerciële zendingen en het controleren van goederenbewegingen.

Handhaving immigratie

De CBSA is verantwoordelijk voor de handhaving van de Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) aan de Canadese grenzen. Dit houdt in het bepalen van de toelaatbaarheid van reizigers, het vasthouden van personen die een bedreiging voor Canada kunnen vormen en het verwijderen van personen die niet ontvankelijk zijn of in overtreding met de IRPA.

Handhaving aan de grens

Als onderdeel van de grensbewaking werkt de CBSA nauw samen met andere federale, provinciale, territoriale en internationale wetshandhavingsinstanties om illegale activiteiten aan de grens op te sporen en te voorkomen. Dit omvat het onderscheppen van illegale drugs, wapens en andere smokkelwaar en het bestrijden van georganiseerde misdaad en terrorisme.

Bescherming van voedselveiligheid, gezondheid van planten en dieren

De CBSA speelt ook een cruciale rol in de bescherming van de voedselveiligheid en de gezondheid van planten en dieren in Canada door de invoer van voedsel, planten, dieren en aanverwante producten te reguleren. Deze rol omvat het voorkomen van de binnenkomst van schadelijke plagen en ziekten die de landbouw en natuurlijke hulpbronnen van Canada zouden kunnen aantasten.

Hoe is de CBSA betrokken bij de Canada eTA, visa of immigratie?

De CBSA speelt een centrale rol in het beheer en de handhaving van de immigratieregels en -voorschriften in het land, inclusief die met betrekking tot de Electronic Travel Authorization (eTA), visa en immigratie.

Elektronische reistoestemming (eTA)

De CBSA is verantwoordelijk voor het toezicht op het eTA-systeem. De Canada eTA is een vereiste reistoestemming voor reizigers die zonder visum via een vliegtuig naar Canada kunnen reizen. Hoewel de eTA wordt uitgegeven door Immigration, Refugees and Citizenship Canada(IRCC), hebben de CBSA-agenten op de luchthaven de taak om de eTA te controleren op het punt waar de reiziger Canada binnenkomt.

Canadese visa

Hoewel Canadese visa worden uitgegeven door de IRCC, heeft de CBSA de bevoegdheid om visa te controleren aan de Canadese grenzen en punten van binnenkomst. CBSA-ambtenaren zijn bevoegd om reizigers te ondervragen om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de vereisten om Canada binnen te komen of er te verblijven. Als er twijfels zijn over de bedoelingen of toelaatbaarheid van een reiziger, kan de CBSA hem de toegang weigeren.

Immigratie

Als onderdeel van haar mandaat is de CBSA verantwoordelijk voor de handhaving van de Immigration and Refugee Protection Act. Dit omvat het opsporen en onderscheppen van niet-ontvankelijke personen of goederen. De CBSA kan personen aanhouden en verwijderen die geen wettelijk recht hebben om in Canada te zijn, inclusief personen die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, betrokken zijn bij criminele activiteiten of mensenrechten of internationale rechten hebben geschonden.

Dus, hoewel de CBSA geen eTA's of visa afgeeft, speelt het een integrale rol in het handhaven van hun regels en voorschriften, evenals bredere immigratiewetten, aan de grenzen van het land.

Conclusie

De Canada Border Services Agency speelt met zijn veelzijdige functies een cruciale rol in het handhaven van de veiligheid, zekerheid en economische welvaart van Canada. Door de grenzen van het land te beheren, de douane- en immigratiewetten te handhaven en samen te werken met andere wetshandhavingsinstanties, zorgt de CBSA voor een veilige en efficiënte grens, een missie die cruciaal is voor het leven van elke Canadees en reiziger.