Wat is Canada Express Entry?

Bewerkt: nov 29, 2023 | Tags: Canada Toegangseisen, Canada Immigratie

Canada Express Entry is een revolutionaire aanpak voor het beheren van aanvragen voor een aantal van Canada's meest populaire immigratieprogramma's. Het is ontworpen om het proces te stroomlijnen en het efficiënter te maken voor geschoolde werknemers om naar Canada te immigreren. Het is ontworpen om het proces te stroomlijnen en het efficiënter te maken voor geschoolde werknemers om naar Canada te immigreren. Dit artikel geeft een diepgaand inzicht in wat Canada Express Entry is, hoe het werkt en wat het betekent in het Canadese immigratie landschap.

Wat is Canada Express Entry?

Overzicht

Express Entry is een online immigratie aanvraagsysteem dat gebruikt wordt door Immigration, Refugees and Citizenship Canada(IRCC). Het beheert aanvragen voor drie federale economische immigratieprogramma's: het Federal Skilled Worker Program, het Federal Skilled Trades Program en de Canadian Experience Class.

Het doel

Het belangrijkste doel van Express Entry is om het Canadese immigratieproces voor geschoolde arbeiders te versnellen door kandidaten te selecteren die de meeste kans hebben om economisch succesvol te zijn in Canada.

Hoe werkt Express Entry?

De aanvraagprocedure

  1. Geschiktheid: Kandidaten moeten eerst bepalen of ze in aanmerking komen voor een van de drie federale programma's.
  2. Een Express Entry profiel aanmaken: Kandidaten die in aanmerking komen maken een online profiel aan, dat informatie bevat over vaardigheden, werkervaring, talenkennis, opleiding en andere persoonlijke informatie.
  3. CRS-score(Comprehensive Ranking System): Elke kandidaat krijgt een CRS-score op basis van de informatie in zijn profiel.
  4. Uitnodiging tot aanmelding (ITA): Periodiek organiseert IRCC lotingen, waarbij de hoogst geplaatste kandidaten worden uitgenodigd om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen.

Allesomvattend classificatiesysteem (CRS)

  • Puntensysteem: Het CRS kent punten toe op basis van factoren zoals leeftijd, opleiding, werkervaring, talenkennis en aanpassingsvermogen.
  • Extra punten: Kandidaten kunnen extra punten verdienen voor factoren zoals Canadese graden/diploma's, geldige werkaanbiedingen of een nominatie van een Canadese provincie of territorium.

De voordelen van Express Entry

Efficiëntie en snelheid

Express Entry is ontworpen om aanvragen snel te verwerken. De meeste aanvragen worden binnen zes maanden na indiening verwerkt.

Dynamisch en flexibel

Het systeem is dynamisch: de CRS cut-off score en selectiecriteria kunnen worden aangepast aan de economische behoeften en immigratiedoelen van Canada.

Transparant en gebruiksvriendelijk

Kandidaten kunnen hun CRS-score zien en weten waar ze staan in de pool, zodat ze stappen kunnen ondernemen om hun score te verbeteren.

Programma categorieën binnen Express Entry

Federaal Programma voor Geschoolde Werknemers

Voor geschoolde arbeiders met buitenlandse werkervaring die permanent naar Canada willen immigreren.

Federal Skilled Trades Programma

Ontworpen voor geschoolde arbeiders die permanente inwoners willen worden op basis van hun kwalificaties in een geschoold vak.

Canadese Ervaring Klasse

Voor mensen met recente Canadese werkervaring die permanent verblijf zoeken.

Je CRS-score verbeteren

Taalvaardigheid

Het verbeteren van je taalvaardigheid (Engels en/of Frans) kan je CRS score aanzienlijk verbeteren.

Werkervaring

Het opdoen van extra werkervaring, vooral in geschoolde beroepen, kan de score van een kandidaat verhogen.

Onderwijs

Hoger onderwijs, vooral Canadees onderwijs, draagt positief bij aan de CRS score.

Provinciale nominatie

Het verkrijgen van een nominatie van een provincie of territorium kan 600 punten toevoegen aan een CRS score, waardoor een ITA vrijwel gegarandeerd wordt.

Loting Express Entry

Frequentie en grensscores

IRCC verricht Express Entry lotingen op regelmatige tijdstippen, meestal om de twee weken, en selecteert kandidaten op basis van de huidige CRS cut-off score.

Gelijkspelregel

Als meerdere kandidaten dezelfde score hebben, wordt de tie-breaking regel toegepast op basis van de datum en tijd waarop de profielen werden ingediend.

Uitdagingen en overwegingen

Concurrentie in de pool

Met veel kandidaten die meedingen naar een uitnodiging, is het van cruciaal belang om een competitieve CRS-score te behouden.

Veranderend immigratiebeleid

Kandidaten moeten op de hoogte blijven van wijzigingen in het immigratiebeleid en de criteria, die van invloed kunnen zijn op hun kansen om een ITA te ontvangen.

Conclusie

Canada Express Entry is een hoeksteen van de Canadese immigratie en biedt een gestroomlijnde en efficiënte route voor geschoolde werknemers om permanente inwoners te worden. Het systeem is gericht op economisch succes en komt zowel de kandidaten als de economische doelen van Canada ten goede. Het begrijpen van de werking van Express Entry is de eerste stap voor iedereen die overweegt naar Canada te immigreren onder een van deze federale economische programma's.