Minderjarigen of kinderen die naar Canada reizen

Bewerkt: jan 04, 2024 | Tags: Toegangseisen Canada, Reizen met minderjarigen, Canada Immigratie

Elke bezoeker die in Canada aankomt en jonger is dan 18 jaar wordt beschouwd als een minderjarige, of kind, volgens de Canadese immigratieregels. Voor deze personen gelden dezelfde immigratieregels als voor elke andere bezoeker, ongeacht hun leeftijd.

Reizen naar Canada met een minderjarige vereist een grondig begrip van de vereisten, anders krijgen de minderjarige en de begeleidende volwassenen waarschijnlijk geen toestemming om aan boord te gaan van een vliegtuig naar Canada. Deze gids geeft de vertegenwoordiger of een ouder/voogd informatie over het invullen van het eTA-aanvraagformulier namens een kind dat naar Canada reist.

Minors or children travelling to Canada
Minderjarigen of kinderen die naar Canada reizen
____

Heeft elk lid van mijn gezin of reisgezelschap een eTA nodig, inclusief baby's?

Ongeacht de leeftijd moet elk lid van een reisgezelschap een eTA aanvragen, hetzij alleen, hetzij door een ouder of wettelijke voogd die namens hen een aanvraag indient. Eén eTA kan niet worden gebruikt voor meerdere aanvragers. Er zijn geen uitzonderingen op deze regels, zelfs niet voor samenreizende gezinnen of baby's.

Kan ik een eTA aanvragen namens mijn kind?

Ouders of wettelijke voogden kunnen een eTA aanvragen namens hun kind of de minderjarige die zij begeleiden. Op het aanvraagformulier moeten ouders of wettelijke voogden aangeven dat zij namens iemand anders een aanvraag indienen en dat het om een kind gaat. De aanvraag vraagt de ouder of wettelijke voogd om informatie over zichzelf te geven, samen met reis-, paspoort- en persoonlijke informatie over het kind.

Minderjarigen onder begeleiding

Welke documenten heb ik nodig als mijn echtgenoot/echtgenote niet met mij en het kind meereist? Hieronder vind je een lijst met zes zaken die essentieel zijn voor minderjarigen die Canada binnenkomen.

Er zijn aanvullende documenten nodig als een kind niet met beide ouders reist. Dit is om ervoor te zorgen dat beide ouders van het kind toestemming geven voor de reis. De volgende aanvullende documentatie is vereist:

[1] Paspoort van het kind

Een geldig paspoort van het kind moet beschikbaar zijn voor inspectie door ambtenaren van het Canada Border Services Agency (CBSA).

[2] Geboorteakte

Een zwart-wit of kleurenkopie van de geboorteakte van het kind.

[3] Identificatie niet-meereizende ouder

Een zwart-wit- of kleurenkopie van de ondertekende paspoortpagina of nationale identiteitskaart van de niet-reizende ouder, of een kopie van de ondertekende paspoortpagina of nationale identiteitskaart van beide ouders als het kind reist met een persoon die geen ouder of wettelijke voogd is.

[4] Voogdijovereenkomst

Gescheiden of gescheiden ouders met gedeeld gezag moeten een kopie hebben van wettelijke voogdijovereenkomsten die zijn ondertekend en ondertekend door wettelijke vertegenwoordigers.

[5] Toestemmingsbrief

Een recente brief, ondertekend door de niet-reizende ouder(s), waarin de reisplannen naar of door Canada worden erkend en goedgekeurd. De brief moet in de afgelopen 12 maanden zijn ondertekend en gedateerd. Deze brief moet in het Engels of Frans zijn geschreven en de contactgegevens van de ouder(s) bevatten, zoals hun huisadres, e-mailadres en telefoonnummer. De brief moet notarieel bekrachtigd zijn of door een niet-verwante derde partij ondertekend zijn om er zeker van te zijn dat de Canadese grensbeambten meer vertrouwen hebben in de echtheid ervan. Als de ouders gezamenlijk de voogdij hebben, moeten ze allebei de toestemmingsbrief voor de reis ondertekenen. Als één ouder na een scheiding alleen het gezag heeft, moet de brief alleen door die ouder worden ondertekend en moet de reizende ouder ook een bewijs van relevante gezagspapieren meenemen. Minderjarigen of kinderen die reizen met een volwassene die niet hun ouder of wettelijke voogd is, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd(en) van het kind dat ze het recht hebben gekregen om met het kind te reizen.

[6] Overleden ouders

Als een van de ouders van het kind is overleden, moet de reizende ouder of voogd kopieën van de overlijdensakte meenemen om aan de grensbeambten te laten zien. Als beide ouders van het kind zijn overleden, moet de wettelijke voogd een notariële kopie van de voogdij meenemen, of adoptiepapieren in het geval dat het kind is geadopteerd.

Niet-begeleide minderjarigen

Minderjarigen die Canada proberen binnen te komen, alleen of met niet-verwante ouders of wettelijke voogden, worden meestal zorgvuldiger gecontroleerd, omdat grensbeambten getraind zijn om uit te kijken naar gevallen waarin vermiste of weggelopen kinderen naar Canada kunnen reizen. Onverwante ouders of voogden die met kinderen reizen, of kinderen die alleen reizen, moeten er dus goed op letten dat ze de vereiste documenten bij zich hebben wanneer ze bij de Canadese grens aankomen.

De vereiste documenten voor alleenreizende niet-begeleide minderjarigen zijn als volgt:

[A] Paspoort

Het kind moet zijn eigen paspoort meenemen en kan niet dat van een ouder of wettelijke voogd gebruiken.

[B] Geboorteakte

Het kind moet een kopie van zijn/haar geboorteakte meenemen.

[C] Toestemmingsbrief

De toestemmingsbrief moet in het Engels of Frans geschreven zijn en moet ondertekend en door een derde partij ondertekend of notarieel bekrachtigd zijn. De brief moet de naam en contactgegevens van beide ouders bevatten, zoals hun adres, telefoonnummer en e-mailadres. Naast de contactgegevens van de ouders moet de brief ook de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres bevatten van de persoon of personen die het kind zullen opvangen of verzorgen terwijl ze in Canada zijn.

Conclusie

Minderjarigen die alleen, met één ouder of met een niet-verwante volwassene naar Canada reizen, worden meestal extra gescreend. De verzorgers van minderjarigen of kinderen die alleen of onder begeleiding naar Canada reizen, moeten er dus voor zorgen dat de relevante documenten voor vertrek zijn verkregen.