Minderjarigen of kinderen die naar Canada reizen

Bewerkt: Oct 21, 2019 | Tags: Reizen met minderjarigen, Canada immigratie, Canada toelatingseisen

Inleiding

Een bezoeker jonger dan 18 jaar die Canada bezoekt wordt volgens Canadese immigratievoorschriften beschouwd als een minderjarige of een kind. Deze personen vallen onder dezelfde immigratievoorschriften als iedere andere bezoeker, ongeacht hun leeftijd.

Als u naar Canada reist met een minderjarige dient u goed op de hoogte te zijn van de voorschriften, anders wordt de minderjarige en de begeleidende volwassene geen toestemming verleend om in een vliegtuig naar Canada te stappen. Deze gids voorziet de vertegenwoordiger of een ouder/verzorger van informatie over het invullen van de eTA aanvraag voor een kind dat naar Canada reist.

Heeft ieder lid van mijn gezin of reisgroep een eTA nodig, inclusief baby’s?

Ongeacht de leeftijd dient ieder lid van een reisgroep een eTA aan te vragen, ofwel zelf of via een ouder of wettelijke verzorger die namens hem of haar aanvraag doet. Een eTA kan niet worden gebruikt voor meerdere aanvragers. Op deze regels worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet voor gezinnen of baby’s.

Kan ik een eTA namens mijn kind aanvragen?

Ouders of wettelijke verzorgers kunnen een eTA aanvragen namens hun kind of de minderjarige voor wie zij verantwoordelijk zijn. Op het aanvraagformulier moeten ouders of wettelijke verzorgers specifiek aangeven dat zij de aanvraag doen namens iemand anders en er bij vermelden dat de aanvrager een kind is. Op de aanvraag dient de ouder of wettelijke verzorger informatie over zichzelf te geven, samen met reisinformatie, paspoortinformatie en persoonlijke informatie over het kind.

Minderjarigen vergezeld van een volwassene - Welke documenten heb ik nodig indien mijn echtgenote niet met mij en het kind meereist?

Bijkomende documenten worden vereist indien een kind niet met beide ouders reist. Dit is om ervoor te zorgen dat beide ouders toestemming geven voor de reis van het kind. De bijkomende documentatie is het volgende:

  1. Paspoort van het kind – een geldig paspoort van het kind moet gereed zijn voor inspectie door grensbeambten.
  2. Geboorteakte – een zwart/wit of kleurenkopie van de geboorteakte van het kind.
  3. Identificatiebewijs van de niet-meereizende ouder – Een zwart/wit of kleurenkopie van de paspoortpagina met handtekening of nationale identiteitskaart van de niet-meereizende ouder indien het kind meereist met een persoon die geen ouder of wettelijke verzorger is.
  4. Gezagsovereenkomst – Ouders die uit elkaar zijn of gescheiden met gedeeld gezag dienen een kopie mee te brengen van de wettelijke gezagsovereenkomst die is getekend en gezien door wettelijke vertegenwoordigers.
  5. Brief met toestemming – Een brief die is ondertekend door de niet-meereizende ouder(s) waarin toestemming gegeven wordt voor het reizen door Canada. De brief moet ondertekend zijn en gedateerd binnen de laatste 12 maanden. Deze brief moet geschreven zijn in het Engels of Frans en de contactgegevens van de ouder(s) bevatten zoals het huisadres, e-mailadres en telefoonnummer. De brief moet notarieel bekrachtigd zijn of ondertekend zijn in het bijzijn van een niet-gerelateerde derde partij als getuige zodat de grensbeambten er zeker van kunnen zijn dat hij authentiek is. Als de ouders beiden het gezag over het kind hebben, dan dienen zij allebei de machtigingsbrief te ondertekenen, indien slechts een van de ouders de gezaghebbende is moet de brief door hem of haar ondertekend zijn en moet de meereizende ouder een kopie meedragen van de gezagsovereenkomst. Als minderjarigen of kinderen met een volwassene reizen die niet hun ouder of verzorger is heeft deze een machtiging nodig van beide ouders of de verzorger(s) om met het kind te kunnen reizen.
  6. Overleden ouder(s). Indien een van de ouders van het kind is overleden, moet de meereizende ouder of verzorger een kopie van de overlijdensakte hebben om aan de grensbeambten te kunnen tonen. Als allebei de ouders overleden zijn, dient de wettelijke verzorger een notarieel bekrachtigde kopie van de voogdijpapieren bij zich te hebben of adoptiepapieren als het kind geadopteerd is.

Minderjarigen zonder begeleiding

Minderjarigen die Canada ofwel alleen binnen trachten te komen of in gezelschap van niet-verwante ouders of wettelijke verzorgers, worden meestal nauwlettender gecontroleerd wanneer  grensbeambten op zoek zijn naar vermiste of weggelopen kinderen die naar Canada gaan. Daarom behoren niet-verwante ouders of wettelijke verzorgers er goed voor te zorgen dat ze in het bezit zijn van de vereiste documenten als zij bij de Canadese grens aankomen.

De documenten die vereist zijn voor minderjarigen zonder begeleiding zijn de volgende:

  1. Paspoort – het kind moet zijn eigen paspoort bij zich hebben en kan niet het paspoort van een ouder of wettelijke verzorger gebruiken.
  2. Geboorteakte – het kind moet een kopie van zijn of haar geboorteakte bij zich hebben.
  3. Brief met toestemming – de toestemming, of machtiging, moet geschreven zijn in het Engels of het Frans en moet ondertekend zijn door beide ouders alsmede een onpartijdige getuige of notarieel worden bekrachtigd. De brief moet de naam en de contactgegevens van beide ouders vermelden,  het adres, telefoonnummer, e-mailadres. Naast de naam en de contactgegevens van de ouders moeten ook de naam en contactgegevens staan van de persoon die tijdens het verblijf in Canada voor de minderjarige zal zorgen.

Conclusie

Minderjarigen die ofwel alleen naar Canada reizen of met een ouder of niet-verwante volwassene,  ondergaan meestal extra scherpe controle. Daarom dienen de verzorgers van deze minderjarigen ervoor te zorgen dat de relevante documenten vóór het vertrek verkregen zijn.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen