Kan ik een Canada eTA goedkeuring krijgen als ik een strafblad heb?

Bewerkt: dec 09, 2023 | Tags: Canada eTA strafblad, Canada toegangsvereisten

Aanvragers met een strafblad die Canada willen binnenkomen voor toerisme, zaken of doorreis door gebruik te maken van de elektronische reistoestemming (eTA), moeten op de hoogte zijn van de relevante vragen over strafbladen. Gelukkig kunnen aanvragers, in tegenstelling tot andere online reistoestemmingen, hun antwoorden op de vragen verduidelijken en bewijs leveren als daarom wordt gevraagd.

De eTA achtergrondvraag over criminele antecedenten

De achtergrondvraag in de Canada eTA aanvraag die relevant is voor personen met een strafblad luidt als volgt:

"Hebt u ooit een strafbaar feit gepleegd, ervoor gearresteerd, ervoor aangeklaagd of ervoor veroordeeld, in welk land/grondgebied dan ook?".

Bij elke arrestatie, aanklacht, veroordeling of strafrechtelijke veroordeling moeten aanvragers 'ja' antwoorden op de vraag en aanvullende informatie verstrekken aan het IRCC ter overweging. Daarnaast vraagt het IRCC aanvragers van een eTA om eerdere criminele activiteiten bekend te maken die mogelijk niet hebben geleid tot een arrestatie, aanklacht of veroordeling. Aanvragers moeten er rekening mee houden dat deze vraag bedoeld is voor criminele activiteiten in elk land, niet alleen in hun eigen land of Canada. Canadese autoriteiten hebben toegang tot talloze databases met strafbladen, zoals die van Interpol, en tot veiligheids- en wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten, Europese landen en andere landen. Daarom wordt sollicitanten geadviseerd om geen misleidende of onjuiste informatie te verstrekken over hun antecedenten.

Na het beantwoorden van de bovenstaande vraag met "ja", worden sollicitanten gevraagd om in een tekstveld hun strafblad te verduidelijken. Het is echter mogelijk dat de opmerkingen van een aanvrager over zijn strafblad niet voldoende zijn om de aanvraag te verwerken. In dat geval neemt Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) contact op met de aanvrager om bewijs te leveren van eventuele veroordelingen. IRCC stuurt deze kennisgeving via een zogenaamd GCKey-verzoek.

De aard en de ernst van het misdrijf spelen een belangrijke rol. Misdrijven met lichamelijk letsel, diefstal en ernstige verkeersovertredingen (zoals rijden onder invloed) worden als ernstiger beschouwd.

Veelgestelde vragen en antwoorden bij het verkrijgen van een eTA met een strafblad

Wat is een GCKey verzoek en waarom moet ik er een aanmaken?

Een GCKey is de digitale identificatie die door de Canadese overheid wordt gebruikt om Canadese eTA- en visumaanvragen te beheren. Met een GCKey kunnen aanvragers IRCC online diensten gebruiken voor het indienen van documenten en andere informatie. IRCC zal specifiek zijn in hun verzoek voor documenten in de GCKey aanvraag. Het IRCC kan bijvoorbeeld vragen om een bewijs van een uitgezeten veroordeling of een bewijs van een blanco strafblad van de politie van het thuisland of de stad van de aanvrager. Aanvragers kunnen verder gaan dan de minimumvereisten in de GCKey-aanvraag. In sommige gevallen hebben aanvragers onafhankelijke juridische adviezen ingediend bij het IRCC over de aard van hun misdrijf om hun aanvraag te ondersteunen. U moet proberen zo snel mogelijk te reageren op een GCKey-verzoek. Als u niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt uw eTA-aanvraag geannuleerd.

Kunt u reizen met een Canada eTA met een eerdere veroordeling voor drugs?

Ja, uw eTA-aanvraag kan worden goedgekeurd. Je moet de omstandigheden van de veroordeling aangeven, bijvoorbeeld of je drugs hebt gebruikt of betrokken bent geweest bij de distributie en verkoop van drugs. U kunt details over een eventuele veroordeling vermelden, maar het is waarschijnlijk dat u meer bewijs moet leveren in de GCKey-aanvraag.

Kunt u reizen op een Canada eTA met een veroordeling voor rijden onder invloed?

Ja, zelfs als u eerder bent veroordeeld voor rijden onder invloed kan uw eTA worden goedgekeurd. U kunt de details van de veroordeling opgeven wanneer daarom wordt gevraagd op het aanvraagformulier. Je kunt nog steeds een GCKey-verzoek ontvangen als je antwoord op het formulier niet voldoende is.

Kunt u met een Canada eTA reizen met een aanklacht wegens mishandeling?

Ja, uw eTA kan nog steeds worden goedgekeurd afhankelijk van de omstandigheden rond de arrestatie of veroordeling. Waarschijnlijk krijgt u een GCKey-verzoek, maar u moet nog steeds de details van de mishandeling zo goed mogelijk beschrijven op uw aanvraag.

Kunt u met een Canada eTA reizen met een voorwaardelijke of uitgezeten straf?

Ja, u moet aangeven voor welke misdaad u bent veroordeeld. IRCC zal waarschijnlijk een GCKey e-mail sturen met een verzoek om aanvullende informatie over de strafrechtelijke aanklacht op basis van uw antwoord.

Hoe kan ik een politiecertificaat verkrijgen om mijn strafblad aan te tonen?

Op de website van de Canadese overheid vind je online informatie over hoe je een politiecertificaat voor de meeste landen kunt krijgen. Je moet de instructies volgen en een politiecertificaat meesturen met een GCKey-aanvraag, of een link naar het certificaat maken met behulp van een cloud-opslagaccount (bijv. DropBox of GoogleDrive) en de link toevoegen aan je eTA-aanvraagformulier.

Kan ik zonder eTA of visum naar Canada reizen als ik geen goedkeuring krijg?

Nee, als je geen geldig Canada eTA of visum hebt, mag je niet aan boord van een vliegtuig naar Canada.

Factoren die van invloed zijn op de goedkeuring van een Canada eTA als een aanvrager een strafblad heeft

De onderstaande lijst is niet volledig, maar geeft wel een indicatie van de factoren die het IRCC in overweging neemt bij de beoordeling van een eTA-aanvraag.

  • Recidivist - heeft de aanvrager meerdere veroordelingen of een patroon van crimineel gedrag?
  • Datum van de veroordeling en hoeveel jaar is er verstreken sinds de laatste criminele activiteit - als het misdrijf recent was, kan dit een negatieve invloed hebben op de beslissing van het IRCC. Canada past vaak het concept "rehabilitatieperiode" toe, dus hoe meer tijd sinds de veroordeling, hoe beter. In sommige gevallen, als er genoeg tijd is verstreken sinds de voltooiing van je straf (meestal 10 jaar voor een niet-ernstig misdrijf), kun je worden beschouwd als gerehabiliteerd door het verstrijken van de tijd.
  • De leeftijd van de aanvrager ten tijde van de arrestatie of veroordeling - was de aanvrager minderjarig ten tijde van het misdrijf?
  • Bestaan van strafblad in INTERPOL of andere internationale databases - heeft de aanvrager een misdrijf gepleegd dat ernstig genoeg is om INTERPOL-belangstelling te rechtvaardigen?
  • Maatschappelijke gevolgen van het misdrijf - in hoeverre hebben anderen negatieve gevolgen ondervonden van het misdrijf?
  • Gewelddadige aard van het misdrijf - ernstige misdrijven, met name misdrijven die volgens de Canadese wet gelijkstaan aan zware criminaliteit, kunnen ertoe leiden dat de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eTA.
  • Monetaire waarde van de criminele activiteiten of schade - als het misdrijf financiële fraude of verduistering was, wat was dan het totale financiële verlies voor de slachtoffers?
  • Rehabilitatie van de aanvrager na de veroordeling - heeft de aanvrager kunnen aantonen dat hij zijn criminele verleden achter zich heeft gelaten?
  • Bijdrage aan de maatschappij of gemeenschap na de veroordeling - heeft de aanvrager kunnen aantonen dat hij/zij op een positieve manier kan bijdragen aan de maatschappij?

Alternatieve opties

Temporary Resident Permit (TRP): Als je niet in aanmerking komt voor een eTA, kun je Canada misschien toch binnenkomen met een TRP. Deze vergunning is bedoeld voor personen die anders niet ontvankelijk zijn, maar een gegronde reden hebben om naar Canada te reizen.

Juridisch advies: Overweeg om een immigratie advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in de Canadese immigratiewetgeving, omdat zij advies kunnen geven dat is afgestemd op jouw specifieke situatie.

Conclusie

Canada eTA aanvragers met een strafblad hebben een aanzienlijke kans om hun eTA aanvraag goedgekeurd te krijgen. IRCC staat aanvragers toe om de omstandigheden van hun criminele verleden te specificeren op het eTA aanvraagformulier. De antwoorden op het eTA formulier, samen met eventueel bewijsmateriaal dat via een GCKey verzoek wordt ingediend, worden door IRCC in overweging genomen bij het verwerken van de eTA aanvraag.