Hoe worden mijn gegevens door de Canadese overheid behandeld bij het aanvragen van een eTA of visum?

Bewerkt: jan 05, 2024 | Tags: Canada eTA Verwerking, Canada eTA Gegevensbescherming

Mensen worden zich steeds meer bewust van de grote hoeveelheden informatie die overheidsinstellingen zonder hun medeweten kunnen verzamelen en gebruiken. Gezien de gevoelige aard van sommige van deze gegevens, is het niet meer dan normaal dat mensen toegang proberen te krijgen tot de gegevens die overheidsinstellingen opslaan en onderling delen. Hieronder volgt een korte handleiding over het soort gegevens dat wordt verzameld en hoe deze kunnen worden gebruikt, gedeeld en geraadpleegd door de Canadese overheid, voor eTA- en visumaanvragen en diverse andere instanties.

How is my information handled by the Canadian government for an eTA or visa application?
Hoe behandelt de Canadese overheid mijn gegevens voor een eTA- of visumaanvraag?

Moet ik alle gevraagde informatie opgeven voor een eTA of visumaanvraag?

Ja, alle verplichte velden op de eTA-aanvraag moeten worden ingevuld als onderdeel van het verkrijgen van een reistoestemming. Het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige informatie kan ertoe leiden dat reizigers niet aan boord van een vliegtuig naar Canada mogen, of dat de verwerking van een eTA-aanvraag vertraging oploopt. Bovendien maken onjuiste biometrische of paspoortgegevens een goedgekeurde Canadese eTA ongeldig, en dus moet een aanvrager een nieuwe aanvraag indienen als hij onjuiste of onnauwkeurige informatie heeft verstrekt.

Kan ik ervoor kiezen geen informatie te verstrekken?

Aanvragers hoeven geen informatie in te vullen voor optionele velden, maar alle andere velden op het eTA- of visumaanvraagformulier moeten wel worden ingevuld.

Slaat de Canadese overheid mijn persoonlijke gegevens op?

De website Citizenship and Immigration Canada(CIC) verzamelt de persoonlijke gegevens van online gebruikers om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor toelating tot Canada. CIC heeft het wettelijke recht om dit te doen, met toestemming van de Immigration and Refugee Protection Act (IRPA). Sinds 2002, toen deze van kracht werd en de vorige Immigration Act verving, is dit de primaire wetgeving die wordt gebruikt om immigratie naar het land op federaal niveau te regelen.

Deelt de Canadese overheid mijn persoonlijke gegevens?

De CIC kan deze informatie delen met andere lokale overheidsinstellingen en -agentschappen, in overeenstemming met subsectie 8(2) van de Privacy Act. Hier volgen enkele van de vele instanties die toegang kunnen krijgen tot de gegevens, samen met hun werkterreinen:

Canada Border Services Agency(CBSA)

Dit federale agentschap is belast met grensbewaking, bescherming, douanediensten en immigratiehandhaving.

Koninklijke Canadese bereden politie (RCMP)

De nationale politie van Canada is een van de oudste instellingen en staat bekend om de iconische 'Mounties', die niet meer routinematig paardrijden.

Canadese veiligheidsinlichtingendienst (CSIS)

De nationale veiligheidsdienst verzamelt inlichtingen over potentiële bedreigingen en voert operaties uit binnen en buiten Canada.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Handel en Ontwikkeling/ Wereldwijde Zaken Canada (DFATD/GAC)

Dit is een overheidsdepartement dat ambassades, consulaten en diplomatieke betrekkingen beheert.

Werkgelegenheid en Sociale Ontwikkeling Canada (ESDC)

Dit overheidsdepartement houdt zich bezig met de arbeidsmarkt en sociale programma's.

Belastingdienst Canada (CRA)

Dit agentschap vraagt belasting aan, beheert financiële uitkeringen en zorgt ervoor dat de belastingwetten worden nageleefd namens de regeringen van Canada.

Provinciale en territoriale overheden

Deze instanties zijn belast met het beheer van lokale instellingen, zoals scholen, gemeentebesturen, provinciale bureaus, liefdadigheidsinstellingen, enz.

Andere overheden of naties buiten Canada

De Canadese overheid kan je eTA-informatie delen met landen zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, waar overeenkomsten kunnen bestaan voor het delen van reizigersgegevens. Deze worden meestal via APIS (Advance Passenger Information System) doorgegeven van de luchtvaartmaatschappij aan grensbeveiligingsambtenaren.

Wanneer kan de Canadese overheid mijn persoonlijke gegevens delen?

De gegevens die door de CIC worden verzameld, kunnen voor welk doel dan ook worden gedeeld. Maar alleen als het in het belang van de persoon is of als het algemeen belang er meer mee gediend is dan dat het iemands gevoel van privacy schaadt.

Er zijn echter een paar beperkingen aan deze clausule. Als het individu of zijn familie in gevaar wordt gebracht, dan staat de wet niet toe dat deze informatie wordt doorgegeven aan wetshandhavingsinstanties of buitenlandse regeringen met als enig doel het handhaven van immigratiewetten.

Canadese overheidsinstellingen mogen deze informatie ook doorgeven voor validatie. Maar het mag alleen worden gebruikt om de identiteit en status van de persoon te valideren, als en wanneer ze een aanvraag indienen voor de programma's die door deze instellingen worden beheerd.

Wat gebeurt er met mijn vingerafdrukken?

Sommige aanvragen vereisen biometrische gegevens voor identificatiedoeleinden. Tijdens een aanvraag kunnen vingerafdrukken worden verzameld. Als dat het geval is, worden ze opgeslagen en gedeeld met de Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

De gegevens kunnen ook worden gedeeld met andere wetshandhavingsinstanties in Canada. Subsectie 13.11(1) van de Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227) geeft specifiek toestemming aan instellingen die de identiteit van een persoon proberen vast te stellen. Dit kan zijn omdat er geen andere manier is om de persoon te identificeren of omdat het nodig is om een mogelijk strafbaar feit te voorkomen, te onderzoeken of te vervolgen.

Waar slaat de Canadese overheid mijn gegevens op?

De locatie van de gegevens hangt af van het type aanvraag. Maar ze worden altijd opgeslagen in een of meerdere Persoonlijke Informatiebanken (PIB's), zoals bepaald in sectie 10(1) van de Privacy Act.

Er zijn drie soorten PIB's, namelijk centrale, instellingsspecifieke en standaard. Onder de Wet Toegang tot Informatie hebben personen recht op toegang tot persoonlijke gegevens die in een van deze PIB's zijn opgeslagen.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Informatie over toegang tot persoonlijke gegevens via het ATIP proces kun je vinden via InfoSource, de Canadese overheidsopslagplaats van informatie die verzameld is met behulp van de database van het Treasury Board Secretariat. InfoSource-informatie is in Canada ook toegankelijk via elke openbare bibliotheek.

Informatie over het ATIP-proces is ook te vinden op de Treasury Board of Canada Secretariat-sectie van de officiële website van de Canadese overheid. Tot slot zijn details van de ATIP-procedure telefonisch beschikbaar via het CIC Call Centre.

Wat kost het om toegang te krijgen tot mijn persoonlijke gegevens?

Verzoeken om toegang onder de Privacy Act zijn gratis. Voor toegang tot gegevens via de Access to Information Act moet echter $5 worden betaald.

Formele ATIP-verzoeken aan de Citizenship and Immigration Canada (CIC) kunnen worden gestuurd naar de Access to Information and Privacy Division in Ottawa, Ontario, samen met de toepasselijke kosten en bewijsstukken. Alleen aanvragen die zijn ingediend met behulp van het Access to Information and Personal Information Request Form, ook bekend als Form IMM 5563, worden geaccepteerd.

Voor formele ATIP-verzoeken aan de Canada Revenue Agency (CRA) geldt een andere procedure. Personen kunnen een aanvraag indienen met behulp van het ATIP Online Request formulier of door een brief of een ingevuld formulier RC378 op te sturen, samen met de $5 aanvraagkosten en eventuele ondersteunende documenten.

Conclusie

De Canadese overheid verzamelt een aanzienlijke hoeveelheid informatie over reizigers die een eTA of visum aanvragen. Hoewel deze informatie door de meeste personen als privé kan worden beschouwd, is ze essentieel om de Canadese autoriteiten te helpen bij het identificeren van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid of immigratie. De Canadese overheid probeert transparant te zijn over de manier waarop ze met deze informatie omgaat door de informatie toegankelijk te maken voor personen die zich zorgen maken over de gegevens die door overheidsinstanties worden opgeslagen. Deze aanpak geeft op zijn minst een beetje een proactieve indicatie van de Canadese overheid over hun wens om een transparant standpunt in te nemen over hun informatieverwerkings- en openbaarmakingspraktijken.