Hoe worden mijn gegevens door de Canadese overheid behandeld bij het aanvragen van een eTA of visum?

Bewerkt: Aug 17, 2020 | Tags: Canada eTA-gegevensprivacy, Canada eTA-verwerking

In deze tijd worden de mensen zich meer en meer bewust dat openbare instellingen zonder hun medeweten grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen en gebruiken. Gezien de gevoeligheid van bepaalde gegevens is het heel normaal dat mensen iets willen weten over de manier waarop de overheidsinstellingen die gegevens bewaren en met elkaar delen. Hier onder staat een korte uiteenzetting over het soort gegevens dat verzameld wordt, hoe ze gebruikt kunnen worden, kunnen worden gedeeld en voor eTA- en visumaanvragen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor de Canadese overheid en verschillende andere organen.

Behoor ik alle informatie te geven waar op een eTA- of visumaanvraag om gevraagd wordt?

Ja, alle verplichte velden op een eTA aanvraag dienen te worden ingevuld als onderdeel van het verkrijgen van een reismachtiging. Foutieve of onvolledige informatie kan tot gevolg hebben dat de reiziger toegang tot een vliegtuig naar Canada wordt ontzegd, of kan een vertraagde verwerking van een eTA- aanvraag tot gevolg hebben.

Verder wordt een goedgekeurde eTA ongeldig door het geven van onjuiste biometrische of paspoort gegevens en moet een aanvrager opnieuw met zijn aanvraag beginnen als er onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

Kan ik ook informatie weglaten?

Op vrijwillige velden hoeven aanvragers geen gegevens in te vullen, maar op alle andere velden op het eTA aanvraagformulier of het visum-aanvraagformulier dienen de gegevens te worden ingevuld.

Worden mijn persoonlijke gegevens door de Canadese overheid opgeslagen?

Citizenship and Immigration Canada (CIC) verzamelt de persoonlijke gegevens die worden opgegeven door online gebruikers om hun geschiktheid om naar Canada te kunnen komen te beoordelen. Daar zijn zij wettelijk toe gekwalificeerd door de toestemming van de Immigration and Refugee Protection Act (IRPA). Met ingang van 2002, toen hij van kracht werd en in de plaats kwam van de voormalige immigratiewet, is dit de primaire wetgeving geworden die gebruikt wordt om immigratie naar het land op federaal niveau te regelen.

Worden mijn persoonlijke gegevens door de Canadese overheid gedeeld?

De CIC kan deze gegevens met andere overheidsinstellingen en -agentschappen delen, volgens artikel 8(2) van de Canadese wet op geheimhouding. Hier volgen enkele instellingen die toegang kunnen krijgen tot de gegevens, samen met de sectoren waar ze actief zijn:

  • Canada Border Service Agency (CBSA). Dit federale agentschap is belast met grensbewaking, beveiliging, douanediensten en immigratiecontrole.
  • Royal Canadian Mounted Police (RCMP). De nationale Canadese politiemacht is een van de oudste instellingen, bekend om haar karakteristieke ‘Mounties’, die zich nu doorgaans niet meer te paard verplaatsen.
  • Canadian Security Intelligence Service (CSIS). De nationale veiligheidsdienst verzamelt gegevens omtrent potentiële bedreigingen en opereert binnen en buiten Canada.
  • Department of Foreign Affairs, Trade and Development/ Global Affairs Canada (DFATD/GAC).  Dit is een overheidsdepartement dat het beheer voert over ambassades, consulaten en diplomatische betrekkingen.
  • Employment and Social Development Canada (ESDC). Dit overheidsdepartement heeft het beheer over de arbeidsmarkt en sociale programma’s.
  • Canada Revenue Agency (CRA). Dit agentschap int belastingen, geeft financiële hulp, en zorgt ervoor dat de belastingwetgeving uitgevoerd wordt ten gunste van de Canadese overheden.
  • Provinciale en territoriale overheden die belast zijn met het beheer van plaatselijke instellingen zoals scholen, gemeentelijke overheidstaken, provinciale diensten, charitatieve instellingen, enz.
  • Buitenlandse overheden

Wanneer kan de Canadese overheid mijn persoonlijke gegevens delen?

De gegevens die worden verzameld door CIC kunnen voor elk willekeurig doel gedeeld worden. Maar enkel wanneer het welzijn van het individu of het publiek belangrijker is dan het gevoel van privacy van het individu.

Er zijn echter een paar beperkingen aan deze clausule verbonden. Indien het individu of zijn familie erdoor in gevaar komt dan staat de wet niet toe dat de gegevens openbaar worden gemaakt aan wetsuitvoerders van buitenlandse overheden met als enig doel het uitvoeren van immigratiewetten.

Canadese overheidsinstellingen hebben ook het recht deze gegevens door te geven voor verificatiedoeleinden. Maar ze moeten enkel gebruikt worden om de identiteit en de status van het individu te verifiëren zoals zij van toepassing zijn voor de doeleinden van deze instellingen.

Wat wordt er gedaan met mijn vingerafdrukken?

Sommige toepassingen vereisen biometrische gegevens voor identificatiedoeleinden. Daarbij worden mogelijk vingerafdrukken genomen. Als dit gebeurt worden die opgeslagen en gedeeld met de Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

Deze registratie kan ook worden gedeeld met andere wetsuitvoeringsorganen in Canada.

Art. 13.11(1) van de immigratie- en vluchtelingenbeschermingswetgeving (SOR/2002-227) geeft specifiek toestemming aan instellingen die de identiteit van een individu proberen vast te stellen. Het kan zijn omdat er geen andere manier is om de persoon te identificeren of omdat er een noodzaak is een mogelijke misdaad te voorkomen, te onderzoeken of strafrechtelijk te vervolgen.

Waar worden mijn gegevens door de Canadese overheid opgeslagen?

De locatie van de gegevens is afhankelijk van het soort toepassing. Maar ze worden steeds opgeslagen in een van de persoonlijke informatiebanken (PIBs), zoals voorgeschreven in art. 10(1) van de Privacy Act.

Er bestaan drie soorten PIBs, namelijk centraal, specifiek voor de instelling en standaard. Onder de Access to Information Act hebben individuele personen wettelijk toegang tot persoonlijke gegevens in een van deze PIBs.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Informatie over het inzien van persoonlijke gegevens door het ATIP proces kan worden gevonden door InfoSource, de opslagplaats van de Canadese overheid voor gegevens die verzameld zijn door middel van het gegevensbestand van het Treasury Board Secretariat. InfoSource gegevens kunnen in Canada ook vanuit iedere openbare bibliotheek worden ingezien.

ATIP procesinformatie kan ook worden gevonden op de Treasury Board of Canada Secretariat section van de officiële website van de Canadese overheid. Tenslotte zijn gegevens over de ATIP verwerking ook telefonisch beschikbaar via het CIC Call Centre. 

Wat moet ik betalen om bij mijn persoonlijke gegevens te komen?

Verzoeken om toegang zijn gratis volgens de Privacy wet. Toegang tot de gegevens via de Access to Information Act kost echter $5. Officiële ATIP verzoeken aan CIC (Citizenship and Immigration Canada) kunnen worden verzonden naar de Access to Information and Privacy Division in Ottawa, Ontario, samen met de te betalen leges en bijbehorende documenten. Enkel aanvragen die door middel van het Access to Information and Personal Information formulier worden gedaan, worden  geaccepteerd.

Officiële ATIP verzoeken aan het Canada Revenue Agency (CRA) gaan via andere wegen. Personen kunnen aanvragen doen via het ATIP Online Request formulier of door een brief te sturen of een ingevuld formulier Form RC378, samen met de aanvraag leges van $5 en eventuele ondersteunende  documenten.

Conclusie

De Canadese overheid verzamelt een enorme hoeveelheid gegevens over eTA- en visumaanvragers. Alhoewel deze gegevens door de meeste mensen als privé kunnen worden beschouwd, is het van belang de Canadese autoriteiten te helpen bij het opsporen van mogelijke veiligheids- of immigratiebedreigingen. De Canadese overheid tracht openheid te gebruiken over de manier waarop er met deze gegevens wordt omgegaan door de gegevens beschikbaar te stellen aan personen die zich zorgen maken over het opslaan van gegevens die door overheidsinstellingen worden verzameld.  Deze benadering laat een welwillendheid zien van de kant van de Canadese overheid om inzicht te geven in het omgaan met gegevens en de manier waarop deze doorgegeven worden.