Eta afwijzingen en annuleringen

Bewerkt: jan 04, 2024 | Tags: Canada eTA ontvankelijkheid, Canada eTA weigeringen, Canada eTA geweigerd

De Canada eTA heeft het voor reizigers eenvoudig gemaakt om via een online aanvraagformulier een reistoestemming voor Canada te krijgen. Hoewel de meerderheid van de aanvragers wordt goedgekeurd voor een eTA, wordt de aanvraag bij een klein percentage van de aanvragers om de een of andere reden geweigerd of geannuleerd.

Het is belangrijk om de fijne kneepjes van eTA-weigeringen en -annuleringen te begrijpen, omdat ze je reisplannen aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Dit uitgebreide artikel is bedoeld om deze twee verschillende uitkomsten te demystificeren, de redenen erachter uit te leggen en je te helpen welke stappen je in elk geval moet nemen.

Canada eTA refusals and cancellations
Canada eTA weigeringen en annuleringen

Inzicht in eTA-weigeringen

De Canadese eTA is een inreisvereiste voor van een visum vrijgestelde buitenlanders die per vliegtuig naar Canada reizen. Hoewel het de toegang tot Canada vereenvoudigt, kunnen bepaalde omstandigheden leiden tot weigering of annulering, elk met zijn eigen gevolgen en actieplan.

Wat is een weigering van een eTA?

Een eTA wordt geweigerd wanneer de Canadese immigratieautoriteiten je aanvraag afwijzen op basis van verschillende toelatings- of veiligheidscriteria.

Veel voorkomende redenen voor eTA-weigering

Canada eTA-aanvragen kunnen om verschillende redenen worden geweigerd. Hieronder staan de meest voorkomende redenen:

Onjuiste of onvolledige informatie: De meest voorkomende reden voor weigering is wanneer aanvragers een fout maken door onjuiste of onnauwkeurige informatie te verstrekken, of niet reageren op een follow-up voor aanvullende documentatie van IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). Ongeacht de reden moeten aanvragers niet proberen naar Canada te reizen omdat ze dan geweigerd worden op hun vlucht.

Veiligheids- of gezondheidsproblemen: Veiligheidskwesties, criminele antecedenten of gezondheidsproblemen kunnen ertoe leiden dat een eTA wordt geweigerd.

Immigratiegeschiedenis: Eerdere immigratieovertredingen in Canada of andere landen kunnen ook een reden zijn voor weigering.

Wat te doen na een weigering

In tegenstelling tot het Amerikaanse ESTA-programma, dat aanvragers met een strafblad niet toestaat om in beroep te gaan of een nieuwe aanvraag in te dienen met een kans op goedkeuring, geeft het Canadese eTA-systeem deze aanvragers de kans om een nieuwe aanvraag in te dienen zodra ze alle problemen hebben opgelost die hebben geleid tot de vorige eTA-weigering. Dit kan het verkrijgen van de juiste documentatie bij de tweede aanvraag zijn, of het tonen van bewijs dat een lopende veroordeling door de rechtbank is ingetrokken. Aangezien over elke eTA-aanvraag per geval wordt beslist, zal de geschiedenis van de vorige eTA-aanvraag waarschijnlijk geen invloed hebben op toekomstige beslissingen. Positieve veranderingen in je persoonlijke omstandigheden, zoals het verkrijgen van een fulltime baan, het niet meer aantonen van strafbare feiten op je strafblad of een duidelijk politierapport, zijn wel van invloed op de beslissing van het behandelteam.

Lees de afwijzingsbrief door: Begrijp de specifieke redenen voor je weigering, zoals uiteengezet in de mededeling van Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Herstel fouten: Als de weigering te wijten is aan fouten of ontbrekende informatie, overweeg dan om opnieuw een aanvraag in te dienen met de juiste gegevens.

Overweeg alternatieve opties: Afhankelijk van de reden van weigering moet je misschien een traditioneel visum aanvragen of de onderliggende problemen aanpakken voordat je een nieuwe aanvraag indient.

Verzamel ondersteunende documentatie: Bereid alle nodige documenten voor en organiseer ze om je nieuwe aanvraag of beroep te ondersteunen.

Professioneel advies inwinnen: Voor complexe afwijzingen kan het raadplegen van immigratiedeskundigen duidelijkheid en richting geven.

Canada eTA annuleringen

Wat is een eTA annulering?

Annulering van een eTA verwijst naar de intrekking van een reeds verleende eTA door de Canadese immigratieautoriteiten.

Typische redenen voor annulering

Wanneer een eTA wordt geannuleerd, word je daar meestal per e-mail van op de hoogte gebracht. In deze omstandigheden heeft het IRCC waarschijnlijk een update van je reizigersprofiel ontvangen en geoordeeld dat je een immigratie- of veiligheidsrisico vormt. Deze updates vinden elk uur of elke dag plaats en zijn gebaseerd op gegevens van andere landen of andere organisaties die gegevens delen met Canada. Als je Canada eTA is geannuleerd, moet je de redenen begrijpen en proberen deze te corrigeren voordat je een nieuwe eTA aanvraagt. Probeer ook niet aan boord te gaan van een vliegtuig dat op weg is naar of op doorreis is naar Canada, want zonder goedgekeurde eTA wordt u geweigerd. Hier is een lijst met de meest voorkomende redenen voor eTA annuleringen:

Verandering in omstandigheden: Belangrijke veranderingen in je omstandigheden of nieuwe informatie die van invloed is op je geschiktheid kan leiden tot annulering.

Ontdekking van een onjuiste voorstelling van zaken: Als blijkt dat uw eTA werd verkregen op basis van valse informatie, kan deze worden geannuleerd.

Juridische of gezondheidskwesties die zich voordoen na goedkeuring: Nieuwe juridische of gezondheidskwesties die zich voordoen na goedkeuring van de eTA kunnen ook leiden tot annulering.

Reageren op een annulering

Begrijp de reden: Verduidelijk waarom je eTA is geannuleerd via de communicatie die je van IRCC hebt ontvangen. Deze redenen kunnen van invloed zijn op toekomstige reizen naar Canada.

Het onderliggende probleem aanpakken: Afhankelijk van de reden moet je misschien aanvullende documentatie of juridische verduidelijking geven.

Opnieuw aanvragen of juridisch advies inwinnen: Nadat je de problemen hebt aangepakt, kun je opnieuw een aanvraag indienen of een immigratieadvocaat raadplegen voor complexe zaken. Begrijp de juridische implicaties, vooral als de annulering te wijten is aan een onjuiste voorstelling van zaken of andere juridische kwesties.

Kan ik in beroep gaan tegen een weigering of annulering van een eTA?

Beide scenario's vereisen een aanpak op maat om de problemen op te lossen en verder te gaan.

De enige mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een eTA is een verzoek aan het federale gerechtshof van Canada om je zaak te herzien. Het proces om in beroep te gaan begint met het inhuren van een Canadese immigratie advocaat die de volledige geschiedenis van je zaak documenteert vanaf het moment dat je de eTA aanvraag hebt ingediend, de details die je hebt ingediend samen met alle communicatie tussen jou en het IRCC. De immigratie advocaat zal dan een gerechtelijke herziening aanvragen in jouw naam met behulp van het bewijsmateriaal. Het doel is om de weigering van de eTA ongedaan te maken, zodat je toestemming krijgt om met een eTA te reizen.

Weigeringen en annuleringen voorkomen

Zorg voor nauwkeurigheid en volledigheid

Dubbelcheck de informatie van de aanvrager vóór indiening. Controleer alle informatie in uw eTA-aanvraag op juistheid en volledigheid voordat u deze indient.

Blijf op de hoogte van subsidiabiliteit

Maak jezelf vertrouwd met de eTA vereisten. Blijf op de hoogte van de toelatingscriteria voor een Canadese eTA en wijzigingen in het immigratiebeleid.

Naleving handhaven

De eTA-voorwaarden naleven terwijl je in Canada bent. Houd je strikt aan de voorwaarden van je eTA om problemen te voorkomen die tot annulering kunnen leiden.

Alternatieve opties voor aanvragers aan wie een eTA wordt geweigerd vanwege criminele antecedenten

Voor eTA-aanvragers ouder dan 18 jaar is het verplicht om eerdere antecedenten met betrekking tot reizen en criminele antecedenten bekend te maken. Een recent strafblad kan uw kansen op goedkeuring van een eTA belemmeren. In uw eTA-aanvraag kunt u echter de situatie beschrijven die heeft geleid tot het recente criminele incident of de recente veroordeling. U kunt ook redenen opgeven waarom u niet langer een veiligheids- of immigratierisico vormt door de maatregelen die u hebt genomen om de omstandigheden rond uw criminele gedrag te verbeteren, of de levenservaring en persoonlijke ontwikkeling die u hebt opgedaan sinds de veroordeling.

Conclusie

Het begrijpen van de verschillen tussen eTA-weigeringen en -annuleringen is cruciaal bij het bepalen van de juiste reactie. In beide scenario's is het belangrijk om proactief en goed geïnformeerd te zijn en klaar te staan om de specifieke redenen voor de weigering of annulering aan te pakken. Of het nu gaat om het opnieuw indienen van een aanvraag met gecorrigeerde informatie, het raadplegen van immigratieprofessionals of het omgaan met juridische kwesties, het behandelen van deze situaties met toewijding en duidelijkheid kan helpen de uitdagingen te beperken en de weg vrijmaken voor succesvol toekomstig reizen naar Canada.

In het geval dat uw eTA wordt geweigerd of geannuleerd, staat het IRCC aanvragers toe om opnieuw een aanvraag in te dienen voor toegang tot Canada via de eTA, als de aanvrager kan aantonen dat er een verandering in de omstandigheden heeft plaatsgevonden die de aanvrager ondersteunt in zijn bewering dat hij niet langer een significant veiligheids- of immigratierisico vormt.