Achtergrondvragen over de Canada eTA

Bewerkt: jan 04, 2024 | Tags: Canada eTA vragen, Canada eTA in aanmerking komen, Canada eTA aanvraagformulier

Voor de Canada eTA aanvraag moeten aanvragers informatie verstrekken over hun persoonlijke, reis-, werk- en contactgegevens. Aanvragers ouder dan 18 moeten aanvullende informatie verstrekken over hun strafrechtelijke, immigratie- en gezondheidsgeschiedenis in de sectie achtergrondvragen. Dit deel bestaat uit vier vragen, waarvan de antwoorden grotendeels bepalen of een aanvraag handmatig wordt beoordeeld door Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

What are the Canada eTA background questions?
Wat zijn de achtergrondvragen voor Canada eTA?

Immigratie geschiedenis

De vraag met betrekking tot eerdere immigratiegeschiedenis, in Canada of een ander land, is als volgt:

"Is u ooit een visum of vergunning geweigerd, de toegang geweigerd tot Canada of een ander land/grondgebied of is u ooit bevolen Canada of een ander land/grondgebied te verlaten?".

De vraag verwijst naar gevallen waarin een aanvrager eerder een visum of vergunning is geweigerd, zoals een elektronisch visum of visumontheffing. Ook IRCC vraagt eTA aanvragers om informatie over eerdere weigeringen voor toegang tot een land, wereldwijd. Verder verwijst de vraag naar gevallen waarin een persoon Canada of een ander land is uitgezet of bevolen om Canada of een ander land te verlaten.

Aanvragers moeten deze vraag met 'ja' of 'nee' beantwoorden. Als het antwoord "ja" is, wordt de aanvrager gevraagd om zoveel mogelijk details te verstrekken om het IRCC te helpen bij de verwerking van de aanvraag.

Strafrechtelijk verleden

De eTA vraag over criminele antecedenten is breed en van toepassing op veel aanvragers:

"Bent u ooit begaan, gearresteerd voor, aangeklaagd voor of veroordeeld voor een strafbaar feit in enig land/grondgebied?".

Bij elke arrestatie, aanklacht, veroordeling of strafrechtelijke veroordeling moeten aanvragers "ja" antwoorden op de vraag en aanvullende informatie verstrekken aan het IRCC ter beoordeling. Daarnaast vraagt het IRCC aanvragers van een eTA om eerdere criminele activiteiten bekend te maken die mogelijk niet hebben geleid tot een arrestatie, aanklacht of veroordeling. Aanvragers moeten er rekening mee houden dat deze vraag bedoeld is voor criminele activiteiten in elk land, niet alleen in hun eigen land of Canada. IRCC heeft toegang tot talrijke strafregisterdatabases zoals die van Interpol en veiligheids- en wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten, Europese landen en andere landen. Sollicitanten wordt daarom aangeraden geen misleidende of onjuiste informatie te verstrekken over hun antecedenten.

Medische geschiedenis

De vragen over medische geschiedenis hebben betrekking op een breed scala aan gezondheidsgerelateerde informatie. In de eerste reeks vragen wordt informatie gevraagd over een recente tuberculosediagnose of blootstelling aan tuberculose:

Tuberculosegeschiedenis

"Hebt u in de afgelopen twee jaar de diagnose tuberculose gekregen of bent u in nauw contact geweest met een persoon met tuberculose?"

Als de aanvrager 'ja' antwoordt op deze vraag, wordt hij/zij gevraagd de volgende vraag te beantwoorden over de reden van de blootstelling:

"Is uw contact met tuberculose het gevolg van het feit dat u in de gezondheidszorg werkte?"

Als de sollicitant 'ja' antwoordt op deze vraag, wordt hem/haar ten slotte gevraagd een derde vraag over tuberculose te beantwoorden, namelijk of hij/zij ooit in zijn/haar leven gediagnosticeerd is met tuberculose:

"Bent u ooit gediagnosticeerd met tuberculose?".

De aanvrager moet 'ja' of 'nee' antwoorden op deze vraag om verder te kunnen gaan met het indienen van hun aanvraag, maar er is geen aanvullende informatie op het aanvraagformulier met betrekking tot tuberculose. Aanvragers met een tuberculoseblootstelling of -infectiegeschiedenis kunnen door de IRCC worden gevraagd om medisch bewijs dat ze niet langer geïnfecteerd zijn.

Andere medische aandoeningen

De laatste vraag over de medische voorgeschiedenis op het eTA aanvraagformulier gaat over drugs- of alcoholverslaving, psychose en syfilis:

"Heeft u een van deze aandoeningen?".

Aanvragers krijgen de optie om één van vier aandoeningen te selecteren; "Onbehandelde drugs- of alcoholverslaving", "Onbehandelde geestelijke gezondheidstoestand met psychose", "Onbehandelde syfilis", "geen van bovenstaande". Als een aanvrager aan meerdere aandoeningen lijdt, kan hij dus één optie selecteren. Ze kunnen echter aanvullende informatie over andere aandoeningen geven in het laatste gedeelte van het formulier.

Andere achtergrondinformatie

Aanvragers kunnen aanvullende informatie verstrekken om de aard van hun immigratie-, strafrechtelijke en medische antecedenten en andere eTA-vragen in de laatste sectie van het formulier te verduidelijken:

"Geef in het kort aan of er aanvullende details zijn die relevant zijn voor uw aanvraag. Bijvoorbeeld een dringende noodzaak om naar Canada te reizen. Geef relevante details om vertragingen in de verwerking van uw aanvraag te voorkomen".

In dit deel nemen sommige aanvragers links op naar ondersteunende documenten, zoals lokale politiecertificaten of medische brieven, op hun cloud storage accounts (bijv. DropBox, Google Drive) zodat het IRCC toegang heeft tot deze documenten zonder dat de aanvrager een GCKey hoeft aan te maken, in de verwachting dat dit de verwerkingstijd van de aanvraag verkort.

Wat gebeurt er als mijn antwoorden niet voldoende zijn?

Als de antwoorden van een aanvrager op vragen niet voldoende zijn, zal IRCC waarschijnlijk vragen dat de aanvrager ondersteunende documenten indient door een GCKey-account aan te maken. In deze gevallen stuurt IRCC een e-mail naar de aanvrager om een GCKey-account aan te maken en te uploaden.

Conclusie

De achtergrondvragen op het eTA aanvraagformulier hebben betrekking op verschillende immigratie-, strafrechtelijke en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Aanvragers wordt geadviseerd om de vragen altijd naar beste weten te beantwoorden. Aanvragers moeten ook gebruik maken van de secties voor het verstrekken van aanvullende informatie om hun omstandigheden beter te verduidelijken aan het IRCC in het geval dat de antwoorden worden herzien als de aanvraag handmatig wordt herzien.